Mentorluk; niyeti ortaya koyarak, belirli bir konuda yaşam bilgeliğinin, deneyimin bir kişiden veya kurumdan/kuruluştan  diğerine taşındığı karşılıklı bir ilişkidir. Mentorluk tesadüfen oluşmaz aynı şekilde yararları da bir anda ortaya çıkmaz. İlişkisel bir boyut taşır ama profesyoneldir.

Yetenek ve tecrübenin önemli olduğunu ve bunlardan faydalanarak öğrenme ortaklığı oluşturuyoruz. Bu ortaklık sürecinde tüm dönüşüm ve gelişim süreçlerinize paydaşlık yapıyoruz.

İhtiyaca uygun kişisel ve kurumsal odaklı özel deneyimler tasarlıyoruz.

Başarı ve başarısızlık öğretilerinin deneyimi ile yolculuğunuza eşlik ediyoruz.

Eğitilmeye değil, öğrenmeye odaklanıyoruz.

Kolaylaştırıyoruz.

Süreç boyunca kuracağımız ilişkinin mahremiyetine saygılı ve özenli davranıyoruz.

Tüm şeffaflığımızla, önyargılardan ve çıkar çatışmalarından uzak, profesyonel, bütüncül ve dürüst bir süreç sağlıyoruz.

manjero deneyim tasarımı mentorluk süreci

Şirketiniz için, kuruluşunuz için, etkinlik ve organizasyonlarınız için, startup ve girişiminiz için, fikirleriniz için, kurumsal ve bireysel gelişme katkı sağlamak için; değişen bilgi teknolojileri, güncel trendler, yeni iş ve fikir konseptleri hakkında; yaparak ve yaşayarak öğrenmiş uzman ekibimiz ile birlikte yeni bakış açıları geliştirerek, güç birliği yapıyoruz.