manjero deneyim tasarımı biyomimikri
BİYOMİMİKRİ NEDİR?

Biyomimikri terimi iki kelimeden oluşur: Biyo (yaşam) ve mimikri (benzetim). Biyomimikri doğadan öğrenir; doğanın içindeki formları, süreçleri ve sistemleri rehber alır, doğanın öğretilerini gezegene daha az zarar veren çözümler geliştirmek için kullanır. Biyomimikri ‘yeni bir inovasyon disiplini’, ‘çok disiplinli tasarım yaklaşımı’, ‘doğa ile yeni bir ilişki’ veya ‘sürdürülebilir gelişim etiği’ olarak tanımlanabilir. Bu tanımların tümü geçerlidir ama tanımdan daha önemli olan, biyomimikrinin uygulanabilirliğidir. Biyomimikri – çekirdeğinde tüm yaşam formlarına saygıyı barındırmakla birlikte – felsefenin veya teorinin ötesindedir. Farklı sektörlerden şirketler, eğitim kurumları, inovasyon alanında çalışan profesyoneller, hatta belediyeler ve ulus devletler yeni çözümler için doğaya bakmaktadır. Doğadan gelen stratejiler yeni nesillerin eğitilmesinde, vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesinde, tüketicilerin ihtiyaçların karşılanmasında, atıkların azaltılmasında, daha az kaynak kullanımı ile daha fazla işin başarılmasında, bir sonraki kriz için dayanıklılığın arttırılmasında, işin sürdürülebilirliğinde, kısaca geleceğe proaktif olarak hazırlanmada aktif rol oynamaktadır.

Biyomimikri Örnekleri

Toplum arasında Dul avrat otu olarak bilinen bu bitkiler güçlü yapışkan özellikleri ile giyim endüstrisine ilham  kaynağı olmuştur.

Balinaların çifte bölmeli kuyruk yapıları, iki ayağı birleştiren paletlere ilham kaynağı olarak daha hızlı yüzmeyi sağlamıştır.

Japonların milli gururu “shinkansen” treninin tünel girişindeki basıncını azaltmak için “yalıçapkını” kuşundan ilham alınmıştır.

Saniyede 200 bin titreşimli ses dalgaları yayabilen yunuslar bu özellikleri sayesinde sonar sistemlere ilham olmuştur.

Termit yuvalarında bulunan havalandırma sistemleri, Zimbabwe’de ki Eastgate binasının havalandırmasına ilham olmuştur

Kambur balinaların yüzgeçlerinden ilham alınarak tasarlanan rüzgar türbinleri daha hızlı ve kolay dönmektedir

manjero deneyim tasarımı ve yönetimi
Doğanın Derinliklerine bakın ve sonra her şeyi daha iyi anlayacaksınız.

                                                                                                                -Albert Einstein 

Tabiatın insanın birinci mektebi olduğunu kim inkar eder?

                                                                          -Hoca Tahsin Efendi 

manjero deneyim tasarımı biyomimikri
manjero deneyim tasarımı ve yönetimi
Doğa hiçbir zaman kendi yasalarına karşı çıkmaz

                                                           -Leonardo da Vinci